Onderzoek 2019: Prijzen van openbaar vervoer in 80 wereldsteden

Voor veel vakantiegangers vormen reiskosten in het land -en de stad- van bestemming een grote kostenpost. Veel toeristen proberen hier dan ook op de besparen, bijvoorbeeld door het openbaar vervoer te nemen. De prijzen van het openbaar vervoer zijn doorgaans aangepast naar de levensstandaard van de lokale bevolking, waardoor een busrit in Helsinki (Finland) logischerwijs duurder is dan een rit in Quito (Ecuador). Een gunstig gegeven dus voor toeristen die Afrika, Zuid-Amerika of Azië bezoeken.

De taxichauffeurs van internationaal taxiplatform Taxi2Airport ontvangen tijdens ritten van het vliegveld naar de plaats van bestemming vaak vragen van vakantiegangers over de mogelijkheden en kosten van het openbaar vervoer ter plekke. Taxi2Airport besloot daarom onderzoek te doen naar de kosten van het openbaar vervoer in 80 wereldsteden.

Naast eigen bureauonderzoek werd hierbij tevens reiskosten-database Price of Travel geconsulteerd. Uit dit onderzoek zijn, naast grote verschillen, ook interessante ‘ov-weetjes’ boven water gekomen.

Gemiddelde rit in toeristenstad onder 2 euro

De bus, tram en metro zijn wereldwijd de meest voorkomende vervoersmiddelen in het openbaar vervoer. Van alle onderzochte toeristensteden komt de bus in 35,8% van de steden voor. Ook de metro (19,8%) komt veel terug in toeristensteden. Op de derde plaats staan de tram en metro met beide een aandeel van 12,3%. Gemiddeld kost een enkel kort ritje met een van deze vier vervoersmiddelen wereldwijd zo’n 1 euro en 68 eurocent.

Extremen

In Venetië kost een enkel ritje met het openbaar vervoer gemiddeld €7,67 als je de waterbus neemt. In Kopenhagen ben je met het openbaar vervoer het duurst uit voor een enkeltje, die qua kosten op kan lopen tot € 13,90 per rit. De goedkoopste ritten maak je daarentegen in Caïro (in Egypte) en Buenos Aires (in Argentinië) voor gemiddeld 11 eurocent.

Citytrip in Europa

Ga je meerdere Europese steden bezoeken? Dan is een rit met het openbaar vervoer naar je bestemming het goedkoopste in Oost Europa voor gemiddeld € 0,94, gevolgd door Zuid Europa waar een gemiddelde rit naar je bestemming € 2,14 kost. Een rit in het Noorden van Europa is het veruit het duurste met een gemiddeld bedrag van € 3,99. In West Europa maak je een rit naar bestemming voor gemiddeld € 2,51.

Continentaal

Een gemiddelde rit met het openbaar vervoer in een van de onderzochte toeristensteden in Afrika kost je slechts €0,28. Een gemiddelde rit naar je bestemming in Europa kost daarentegen €2,74. De duurste rit in het openbaar vervoer kost je gemiddeld €2,96 in Australië en Nieuw Zeeland. In Zuid Amerika en Azië betaal je respectievelijk €0,75 en €1,37 per rit naar je bestemming.

Wereldtaal

In welke wereldtaal kan je gemiddeld het goedkoopste een rit maken? Een rit in een Engelstalig land kost je gemiddeld €2,22. In een Spaanstalig land kost een rit naar je bestemming gemiddeld €0,72. De goedkoopste rit kost je in het Mandarijn gemiddeld slechts €0,70.

Hieronder een overzicht van alle onderzochte kosten van het openbaar vervoer per toeristenstad.

Over de data

 • Waar sprake is van een spreiding in prijzen geldt doorgaans het gegeven dat korte(re) ritten goedkoper zijn dan lange(re) ritten, maar in sommige gevallen betekent dit dat een rit met de metro mogelijk goedkoper is dan een rit met de bus, of visa versa.
 • Alle genoemde tarieven zijn tarieven die men betaalt voor een ticket die net voor de rit aanschaft wordt.
 • Voor London specifiek is het Oystercard-tarief aangehouden omdat de standaardprijs voor zelfs het kortste ritje met de tube dusdanig hoog is dat ervan uitgegaan kan worden dat niemand dit zou kopen.
 • In een aantal steden, zoals Auckland, Boedapest en Praag geldt het lage tarief uitsluitend voor erg korte ritten; waardoor het hogere tarief meer gangbaar is.
 • In sommige steden (vooral in Azië), zijn er informele openbaar vervoer opties of opties die toeristen normaal gesproken niet zouden overwegen. Deze opties zijn buiten beschouwing van het onderzoek gelaten. Een voorbeeld hiervan is Bangkok, waar ook lokale bussen zonder airconditioning rondrijden. Deze zijn goedkoper dan de SkyTrain en de metro, maar ongebruikelijk voor toeristen.

Research 2019: Cost of public transportation in 53 countries

For many tourists, travel cost in the country and city of destination is a major expense. For example, many tourists try to save money by using public transport. The prices of public transport are usually corrected to the local standard of living. This translates to a bus ride in Helsinki (Finland) logically to be more expensive than a ride in Quito (Ecuador). This is a benefit for tourists who visit Africa, South America or Asia.

On a regular basis taxi drivers of Taxi2Airport, an international taxi platform receive questions from tourists about the possibilities and cost of public transport during their trip from the airport to the place of destination. Therefore Taxi2Airport decided to investigate the cost of public transport in 80 cities around the world. In addition to their research, they consulted the travel expenses database PriceofTravel. Furthermore, the research revealed some interesting facts about public transport.

Average ride in tourist city under 2 euro

The bus, tram and metro are the most common means of public transport worldwide. Of all the tourists cities that where analyzed, the bus was found in 35.8% of the cities. The metro (19.8%) is also common in tourist cities. In third place are the tram and metro combined with both a total share of 12.3%. On average, a single short ride with one of these four means of transport costs about 1 euro and 68 eurocents globally.

Extremes

In Venice, a single public transport ride costs an average of €7.67 if you take the water bus. In Copenhagen, public transport is the most expensive for a one-way ticket, which can cost up to € 13.90 per ride. The cheapest rides take place in Cairo (Egypt) and Buenos Aires (Argentina) for an average of 11 eurocents.

City trip in Europe

Are you planning to visit several European cities? In this case a public transport ride to your destination will be the cheapest in Eastern Europe for an average of € 0.94, followed by Southern Europe where an average ride to your destination costs € 2.14. A trip to the north of Europe is by far the most expensive with an average cost of € 3.99. In Western Europe you make a ride to your destination for an average of € 2.51.

Continental

An average public transport ride in one of the tourist cities in Africa will cost you only €0.28. An average trip to your destination in Europe, on the other hand, costs €2.74. The most expensive public transport trip costs an average of €2.96 in Australia and New Zealand. In South America and Asia, you pay €0.75 and €1.37 respectively for each ride to your destination.

World language

Which world language is on average is the cheapest to use for a ride? A ride in an English-speaking country costs an average of €2.22. In a Spanish-speaking country, a ride to your destination costs an average of €0.72. The cheapest ride in Mandarin costs an average of only €0.70.

Below is an overview of all the researched cost of public transportation for each tourist city.

 • Where price ranges are indicated it usually means that shorter rides are cheaper than longer rides, but in some cases it means a subway might be cheaper than a bus or vice versa. 
 • All of the above prices are walk-up fares that a tourist would pay, though many cities offer small discounts to those who buy passes in advance or in bulk. 
 • For London in particular the Oystercard (prepaid magnetic card) price was used because the walk-up price of £2.39 (US$3.12) for even the shortest tube ride is so high that only a fool skips getting a card. 
 • In a few cities, most notably Auckland, Budapest, and Prague, the low price is only for very short rides, so the higher price is more common. 
 • In some cities, particularly in Asia, there are informal public transportation systems, or systems that virtually no tourists ever take, and those were mostly left off the list. For example, Bangkok also has local non-aircon buses that are cheaper than the Skytrain and subway, but it’s extremely rare to see any tourists aboard.

 

Popular Airports:


Amsterdam Airport – Schiphol

Brussels Airport

Barcelona Airport – El Prat

Paris Airport – Charles de Gaulle

Tokyo Airport – Narita International Airport

Rome Airport – Leonardo da Vinci International Airport

Malaga Airport

Palma de Mallorca Airport

Berlin Airport – Tegel

Budapest Airport – Ferenc Liszt International Airport

Taxi2airport onderzoekt Nederlandse bucket lists

De chauffeurs van Taxi2airport krijgen in de taxi vaak verhalen te horen over reiservaringen van taxipassagiers. Reizigers zijn vaak erg te spreken over de tripjes die ze maken. Maar het komt ook vaak voor dat een reis, bestemming of bezienswaardigheid tegenviel. Om na te gaan welke bezienswaardigheden Nederlanders echt nog een keer willen zien en welke bezochte bezienswaardigheden juist erg tegenvielen, ondervroeg Taxi2airport 1.125 Nederlanders.

Noorderlicht bovenaan bucketlist

Het Noorderlicht staat als droombestemming bovenaan de bucketlist van Nederlanders. Van alle respondenten noemde 13,8 procent de lichtshow in de buurt van de Noordpool, ook wel bekend als Aurora Borealis, als dé absolute nummer 1 van hun bucket list. Het eiland Bora Bora (Frans Polynesië) komt als tweede populairste droombestemming uit het onderzoek, met 8 procent. Hawaii (Verenigde Staten) komt als nummer 3 uit het onderzoek naar voren (7,5 procent).

Noorderlicht

Machu Picchu maakt meeste indruk op Nederlanders
Machu Picchu, tevens één van de 7 Nieuwe Wereldwonderen, is volgens 6,2 procent van de Nederlanders die de stad van de Inca’s hebben bezocht, de meest indrukwekkende bezienswaardigheid ter wereld. Na Machu Picchu noemen Nederlanders de Taj Mahal (India) als meest indrukwekkende bezienswaardigheid (4,9 procent). De Chinese Muur (China) staat op de derde plek met 4,4 procent.

Machu Picchu

Ook de Grand Canyon in de Verenigde Staten (4 procent) en de Eiffeltoren in Parijs (3,6 procent) zijn volgens Nederlanders imposante bezienswaardigheden die een blijvende indruk hebben achtergelaten. Die twee trekpleisters maken de top 5 compleet.

7 Nieuwe Wereldwonderen populaire bestemmingen

In de top 10 van bestemmingen die de meeste indruk achterlieten staan liefst 5 van de ‘7 Nieuwe Wereldwonderen’ die in 2007 bekend werden gemaakt (Chinese Muur, Taj Mahal, Machu Picchu, Petra en Colosseum). Christus de Verlosser (Brazilië), een van de andere wereldwonderen, komt in het onderzoek uit op een 13e plek, na de Venetiaanse grachten en Burj Khalifa (Dubai, Verenigde Arabische Emiraten). Het wereldwonder dat dan nog overblijft; Chichén Itzá in Mexico, is klaarblijkelijk minder populair onder Nederlandse reizigers. Deze stad van de Maya´s, waar onder andere de Piramide van Kukulcán staat die is opgenomen in de werelderfgoedlijst van UNESCO, wordt bijna niet genoemd als bezienswaardigheid die de meeste indruk heeft gemaakt.

Meest overschatte bezienswaardigheid

Er zijn ook bestemmingen en bezienswaardigheden die in het echt toch tegenvallen. In het onderzoek werd daarom gevraagd wat volgens Nederlanders de meest overschatte bezienswaardigheid ter wereld is.

Manneken Pis, de bekende Brusselse toeristische trekpleister, komt overduidelijk als most overrated uit het onderzoek. Maar liefst 17,8 procent van de respondenten was teleurgesteld na een bezoek aan Manneken Pis. Ook Madame Tussauds (meerdere plekken) en Checkpoint Charlie zijn overschatte bezienswaardigheden te noemen. Van de ondervraagden vond 8 procent een bezoek teleurstellend.

Manneken Pis

The World Cup of Travel

The World Cup is all anyone can talk about right now, so we thought – let’s run our own World Cup…and so The World Cup of Travel began.

The World Cup of Travel follows the exact same format as the FIFA World Cup, only rather than competing on footballing abilities the qualifying countries will be competing on travel appeal.

Who will come out on top and lift the coveted World Cup of Travel trophy? Have a look at our results table below to find out.

So how did the matches work? If you want more info on all the action from each of our World Cup Travel matches read on below for the full lowdown on how it all played out.

Group Stages

Just like the FIFA World Cup, the 32 qualifying teams were split into the same 8 groups.

In each match, the countries competed against each other in 7 categories. These were:

 • Weather
 • Cost
 • Food
 • Culture
 • Nightlife
 • Nature & Beaches
 • Shopping

For each category, a country won they were given a goal, where the two countries drew on a category no goal was awarded.

Each country within the group play against each other in the same order as the FIFA World Cup group matches. For every match won the country was awarded 3 points, for a draw it was awarded 1 point and for a loss no points were awarded. The two countries in each group with the most points moved on to the next round.

Group A

Group A saw Uruguay, Egypt, Saudi Arabia and Russia battle it out, with Uruguay taking top place while Egypt was the runner-up.

The first match between Russia and Saudi Arabia was a draw, but both teams went on to lose all subsequent matches. Uruguay won all of their games thanks to their low budgets and tasty local cuisine.

Group B

Group B was a battle between Spain, Portugal, Morocco and Iran with Spain winning the group, while Portugal took the runner-up position. With its incredible range of UNESCO sites, lively nightlife and delicious tapas – Spain was a tough act to beat.

Group C

Group C was the turn of France, Peru, Australia, and Denmark. France was crowned the winner and Peru took the runner-up spot. While Australia and Denmark both pulled out their nature card, they couldn’t compete against the likes of France and Peru for culture, while France also held strong on food and nightlife.

Group D

Group D saw Argentina, Croatia, Iceland and Nigeria compete in what appeared to be a tough group. In spite of this Argentina managed to win all games thanks to its lively nightlife and cultural landmarks. Croatia managed two wins while Nigeria sadly lost all its matches.

Group E

Saw Brazil and Switzerland taking on Costa Rica and Serbia, with Brazil winning and Switzerland coming in as the runner up. Brazil won all of its games while Switzerland won 1, drew 1 and lost 1. Costa Rica managed 1 win against Serbia while Serbia lost 2 games and drew against Switzerland.

Group F

Group F was the turn of Mexico, South Korea, Germany and Sweden. In what may have been a surprising result for some, Mexico took the winning spot while South Korea were runners-up, meaning Germany and Sweden were eliminated. Mexico came out strong in all 3 of their games thanks to their delectable cuisine, sunny weather and low costs. While South Korea’s nightlife, food and low costs also gave it a good run.

Group G

Group G is the one the Brits will be watching as England took on Belgium, Panama and Tunisia. Much like the FIFA World Cup England came out on top with its cultural sites and traditional food making up for its lack of sunshine. Belgium came second overall after beating Panama and Tunisia in areas including culture and food.

Group H

Group H was the battle between Japan, Poland, Colombia and Senegal. Japan came out on top winning all of its matches thanks to its iconic food, breath-taking natural landmarks and buzzing nightlife. Poland took the runner up spot losing only to Japan.

Round of 16

Just like in the FIFA World Cup, the winner from each group went on to play the runner-up from another group. This followed the same order as the World Cup with the winner of Group A playing the Runner-up of Group B and so on.

Again in each match, the countries competed against each other in the same seven categories as in the group stages.

The winning teams to come out of this round and move on to the quarterfinals were Portugal, France, Brazil, England, Spain, Argentina, Mexico, and Japan.

The full rundown of quarterfinal matches can be viewed below.

Portugal v France

Weather: Portugal

Cost: Portugal

Food: France

Culture: France

Nightlife: France

Beaches & Nature: Portugal

Shopping: France

Winner = France

Brazil v England

Weather: Brazil

Cost:Brazil

Food: Brazil

Culture: England

Nightlife: Brazil

Beaches & Nature: Brazil

Shopping: England

Winner = Brazil

Spain v Argentina

Weather: Spain

Cost: Argentina

Food: Spain

Culture: Spain

Nightlife: Spain

Beaches & Nature: Spain

Shopping: Spain

Winner = Spain

Mexico v Japan

Weather: Mexico

Cost:Mexico

Food: Mexico

Culture: Japan

Nightlife: Japan

Beaches & Nature: Japan

Shopping: Japan

Winner = Japan

Semi-Finals

In what was to be a very tough round of semi-finals we saw France come up against Brazil, while Spain took on Japan.

It could have been anyone’s game but Brazil came out as the winner in the first match beating France 4-3 thanks to its year-round sunshine, stunning natural landmarks and low travel costs.

Spain won the other semi-final match, beating a tough contender in Japan, but ultimately Spain’s cultural scene, nightlife and local cuisine just pipped that of Japan, while its Mediterranean climate was also a large winning factor.

Final

In an incredibly tough final to call, Spain came up against Brazil. Both countries were fantastic contenders with culture, nature, nightlife and sunshine to their name. It was a close game but ultimately Spain’s party scene across both beaches and cities and its impressive list of UNESCO World Heritage Sites gave Spain the edge allowing it to take the World Cup of Travel trophy

Winner – Spain.

Will the results of the FIFA World Cup be the same as the World Cup of Travel? We will have to wait and see.

 

Popular Airports:


Amsterdam Airport – Schiphol

Brussels Airport

Barcelona Airport – El Prat

Paris Airport – Charles de Gaulle

Tokyo Airport – Narita International Airport

Rome Airport – Leonardo da Vinci International Airport

Malaga Airport

Palma de Mallorca Airport

Berlin Airport – Tegel

Budapest Airport – Ferenc Liszt International Airport

A Slice of Christmas: The Best Christmas Cakes from Around the World

The decorations are up, the advent calendars have been opened and the Christmas music is playing. The festive season is well and truly here, and with just a few weeks until the big day we are already getting excited for a delicious Christmas dinner.

Here at Taxi2Airport, one of our favourite elements of the Christmas season is the food-filled celebrations (you should see our treats table in the office), and as we work with clients and customers from all around the world we are always fascinated to learn about how Christmas food varies from country to country.

When speaking with our friends, colleagues and customers from across the globe we were particularly interested to hear about the varying sweet treats that are enjoyed around the world during the Christmas season – from bolo rei de natal in Portugal to rum cake in Jamaica to kersttulband in our hometown of the Netherlands.

After devouring the details of the many delicious Christmas cakes around the world we decided to create a guide to the most-loved Christmas cakes across different countries.

Not only is our decadent infographic of Christmas cakes a feast for the eyes, but we have also sourced recipes for making all of the global goodies included in our Christmas cakes guide, so you can add an international twist to your Christmas celebrations this year.

Have a look at our infographic for some delicious Christmas inspiration and find all the recipes you need in the recipe guide below.

Merry Christmas!

Recipes for Christmas Cakes Around the World

Stollen, Germany & Austria

Whip up this fruit bread using this tasty recipe from The Spruce.

Pan de Pascua, Chile

Treat your guests this Christmas to some Chilean sweet bread using this delicious recipe from En Mi Cocina Hoy.

La Bûche de Nöel, France

Enjoy a French delicacy this Christmas with another inspiring recipe from The Spruce.

Panettone, Italy

Indulge in the Italian classic with a little help from Brown Eyed Baker.

Rum Cake, Jamaica

For a boozy treat, try out the traditional Jamaican rum cake with a handy how-to from Cooking the Globe.

Japanese Christmas Cake, Japan

The Japanese Christmas cake is a light sponge with strawberries and cream. Bake one this Christmas using this recipe from Cooking with Dog.

Makowiec, Poland

This Polish sweet bread roll will be a real treat for your friends and family this Christmas. Magda’s Cauldron has a great recipe to follow.

Bolo Rei de Natal, Portugal

This fruity festive bread from Portugal is something the whole family will love. Family Foodie have the perfect recipe to help you whip it up.

Rosca de Reyes, Spain and Mexico

Popular in both Spain and Mexico this cake is a delicious ring-shaped sweet pastry with a cream centre. Try it using the recipe from Lavender and Lovage.

Christmas Cake, UK

The classic Christmas cake is a staple of the British Christmas dinner. If you haven’t made one before, BBC Good Food have a great recipe to follow.

Cozonac cu Nuca, Romania

A sweet and nutty bread from Romania, Cozonac cu Nuca would be a delicious addition to Christmas this year. Check out this recipe from Jo Cooks.

Vinarterta, Iceland

An Icelandic favourite, why not try it out this year using this fabulous recipe from Port and Fin.

Kransekake, Norway

This almond flavoured cake tower is loved in Norwegian celebrations. Make one yourself with this easy recipe from A Simple Homestead.

Saffransbullar, Sweden

This Swedish treat is a sweet saffron bread, offering a unique taste. Have a taste using this lovely recipe from Hilah Cooking.

Joulutorttu, Finland

These Finnish pasty tarts are presented in the shape of a windmill, and would be a fun addition to the Christmas table this year. Check out how to make them at Cake, Crumbs, Beach, Sand.

Drømmekage, Denmark

A tasty sponge cake with a caramelised coconut topping – yum! Try it out with some help from Adore Foods.

Kersttulband, Netherlands

A favourite with the Taxi2Airport office, this Dutch treat is a rich pound cake decorated with cherries. Discover it for yourself with this recipe from The Dutch Table.

Cougnou, Belgium

This sweet bread from Belgium is known as ‘bread of Jesus’ and is shaped to look like a baby. Try out the traditional treat with this recipe from Smile Caroline.

Chräbeli, Switzerland

This Swiss favourite is a small aniseed cookie. Nettle and Quince have a great recipe for making your own this Christmas.

Vánočka, Czech Republic

Enjoy this sweet braided bread from the Czech Republic, using this brilliant recipe by What Sarah Bakes.

Štedrák, Slovakia

Give your Christmas a Slovakian twist this year with this hearty cake. Have a look at Slovak Cooking for the recipe.

Šakotis, Lithuania

A very festive treat. This is a tree shaped cake made by rotating batter over an open fire. Not the easiest to replicate but if you want to try, The Spruce have a fab recipe.

Piparkūkas, Latvia

These spicy biscuits just take like Christmas! See for yourself with this recipe from Femme Au Foyer.

Piparkoogid, Estonia

These aromatic cookies are similar to ginger snaps. Indulge in the Estonian treat using this recipe from The Star.

Perekladanets, Ukraine

Delight your guests this Christmas with a unique Ukrainian treat. The Spruce have the recipe with everything you need.

Beigli, Hungary

Have Christmas Hungarian style this year by serving up this walnut and poppy seed pastry. Get the recipe on Budapest Moms.

Potica, Slovenia

Treat yourself and your loved ones with to this nutty Slovenian cake this year. Slovenia Incognita have a brilliant recipe to try out.

Fritule, Croatia

These fried pasty ball are sure to go down well with your guests. You can get the recipe on Chasing the Donkey.

Česnica, Serbia

A traditional bread from Serbia – try it out with this useful recipe from Snap Guide.

Koledna Pitka, Bulgaria

Brighten up the Christmas table with this honey bread shaped into cheerful designs. Have a look at Tara’s Multicultural Table for the recipe.

Baklava, Albania

You might have tried baklava at the Christmas markets, but why not make your own with this simple recipe from My Albanian Food.

Melomakarona, Greece

These tasty Greek honey cookies will be a big hit. Get the recipe from My Greek Dish.

Pan Dulce, Argentina

In Argentina the traditional pan dulce fruit and nut filled bread is popular. Have a taste with this recipe from Rebecca’s International Kitchen.

Pavlova, New Zealand

You may have tried pavlova before, but did you know it was a popular Christmas dish in New Zealand. Make your own using this tasty recipe from Mismatched Passports.

 

Popular Airports:


Amsterdam Airport – Schiphol

Brussels Airport

Barcelona Airport – El Prat

Paris Airport – Charles de Gaulle

Tokyo Airport – Narita International Airport

Rome Airport – Leonardo da Vinci International Airport

Malaga Airport

Palma de Mallorca Airport

Berlin Airport – Tegel

Budapest Airport – Ferenc Liszt International Airport